Tag Archive: nikki finke

Vooroordelen over Hostel 2

Een prangende stelling die geregeld opduikt op diverse filmfora en zelf op deze ultieme filmblog is de volgende : “Kan men een oordeel geven over een film als men slechts de trailer heeft gezien en de korte inhoud gelezen ?” Wel, er is zo een hevige blogbattle aan de gang – al dan niet aangewakkerd door het promotieteam – over de opkomende Hostel: Part II (2007), toen een journaliste, Nikki Finke, de film omschreef als walgelijk zonder hem ook maar gezien te hebben. In haar artikel vindt ze het een goede zaak dat er reeds illegale copieën op internet circuleerden….
Read more